Prana

Z Szuropedia
To jest nie tylko zatwierdzona wersja strony, ale również ostatnia jej wersja.
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prana – w hinduizmie i teozofii powszechna siła życiowa (energia) utrzymująca przy życiu wszystkie istoty żywe. Taoizm pozwala nam rzekomo uwolnić się od jedzenia i pragnie sprawić, byśmy dążyli do stania się człowiekiem kompletnym. Inedia, łacińska nazwa postu jest sposobem odżywiania się bez użycia znanego nam powszechnie pokarmu. Inedycy swoją energię czerpią z natury, odżywiają się praną, czyli życiodajną siłą zastępującą im wodę i chleb. Pojęcie Prany stało się sławne poprzez breatharian którzy twierdzą, że nie spożywają pokarmów a w zamian odżywiają się praną, energią słoneczną, biofotonami itp. Słynny dowcip zagadka; "co to jest; nie je nie pije a chodzi i bije?" stracił sens gdyż zegar został zdeklasowany przez breatharian.

„Ci, którzy 'jedzą' powietrze, osiągną duchowy poziom nieśmiertelności i zyskają Tao" głosi taoistyczna „Księga comiesięcznych zaleceń żywnościowych”. Bretarianizm nie jest kolejną nową sektą. To sposób życia opisywany od tysiącleci w chińskich księgach.

Jedna z buddyjskich ksiąg, „Tai Ping Sutra" tłumaczy, że na początku, kiedy ludzkość pojawiła się na Ziemi, mieliśmy ten sam element energii w ciele, co niebo i ziemia, nie potrzebowaliśmy jedzenia, by żyć. Pierwsi ludzie polegali na bezpośredniej absorpcji yin i yang, czyli energii kosmicznej. Stopniowo oddalaliśmy się od Stwórcy, przez co zapomnieliśmy o naturalnym według bretarian źródle energii, przez co zatraciliśmy się w iluzji i poczuliśmy głód.